Veka Softline 76 MD

Klasa: A
Głębokość: 76 mm
Ilość komór: 5
Ilość uszczelek: 3

Veka Softline 76 MD to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o głębokości zabudowy 76 mm z dodatkową uszczelką środkową trwale zamocowaną do ramy o współczynniku przenikania ciepła Uf=1,1W/(m2*K). Układ trzech uszczelek zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak temperatura czy hałas. Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności na włamania.

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

Profile Veka Softline 76 MD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie Veka Softline 76 MD ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Veka Softline 76 MD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

Veka Softline 76 MD zawiera dodatkową uszczelkę środkową. Układ uszczelek przylgowych i wewnętrznej środkowej trwale zamocowanej do ramy, zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak temperatura czy hałas.

Profile Veka Softline 76 MD mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.

Zamów wycenę

Dane personalne
Dodatkowe inforamcje
Regulamin