Veka Softline 76 AD

Klasa: A
Głębokość: 76 mm
Ilość komór: 5
Ilość uszczelek: 2

Veka Softline 76 AD to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o głębokości zabudowy 76 mm z wysokiej jakości uszczelkami zewnętrznymi, zapewniający bardzo dobrą izolację cieplną i akustyczną o współczynniku przenikania ciepła Uf=1,2W/(m2*K). Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności na włamania.

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

Profile Veka Softline 76 AD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie Veka Softline 76 AD ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.
Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Veka Softline 76 AD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

Profile Veka Softline 76 AD mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Profile Veka Softline 76 AD mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.

Zamów wycenę

Dane personalne
Dodatkowe inforamcje
Regulamin