Kluczowe parametry okien, czyli co warto wiedzieć przed zakupem

Wybór odpowiednich okien to kluczowy krok w procesie budowy lub modernizacji domu. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Wam kluczowe parametry, na które warto zwrócić uwagę, abyście mogli podjąć świadomą decyzję i cieszyć się komfortem, długotrwałym i bezproblemowym użytkowaniem okien oraz oszczędnościami energetycznymi.

1. Przenikalność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła Uw, symbolizujący ilość ciepła przenikającego przez całe okno jest zależny od kilku czynników:

Uf (Przenikalność cieplna ramy)
Ug (Przenikalność Cieplna Szyby)
Ψ (Liniowy Współczynnik Przenikania Ciepła): Ten parametr związany jest z efektami oszklenia, ramki dystansowej i ramy.

Im niższa wartość wszystkich współczynników tym lepsza izolacyjność termiczna całego okna. 

Wartości Uw poniżej 1,0 W/m2K uznaje się za wysoką jakość pod względem izolacyjności termicznej. W przypadku budownictwa energooszczędnego rekomendowane są okna o Uw niższym niż 0,9 W/m2K, a dla budynków pasywnych maksymalne Uw wynosi 0,8 W/m2K.

Obecnie w Polsce obowiązują normy dopuszczające okna o przenikalności cieplnej do 0,9 W/m2K. Regulacje te obowiązują w nowym budownictwie oraz podczas przeprowadzania termomodernizacji w ramach programu proekologicznego Czyste Powietrze.

Podsumowując, wartość U o poziomie 0,9 świadczy o wysokiej efektywności energetycznej okien, szczególnie w kontekście wcześniejszych norm, które akceptowały wyższe wartości, takie jak Uw = 1,1 W/(m²·K). Przy wyborze okien kluczowe jest zwrócenie uwagi nie tylko na jakość szyb, ale także na jakość ramy i sposób jej wykonania, co wpływa na wartość U całego okna. Na jakość ramy istotnie należy zwrócić uwagę, ponieważ ku zaskoczeniu wielu Klientów to przez ramę tracimy więcej ciepła niż przez szklenia. Wobec tego wybór profili okiennych i zastosowanie dużych ilości ram w oknach finalnie wpływa na wysokość współczynnika Uw.

Przepuszczalność powietrza

Temat przepuszczalności powietrza jest często zaniedbywany przy procesie zakupu i wyboru okien. Zdecydowanie nie powinno się pomijać tej kwestii, ponieważ w kontekście straty ciepła, przepuszczalność powietrza jest równie istotna jak znany nam już parametr przenikalności cieplnej.

Ważnym jest aby mieć świadomość, że osiągnięcie całkowitej szczelności okna w każdych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe, biorąc pod uwagę różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne, takie jak silne wiatry. W związku z tym kluczowe staje się dążenie do osiągnięcia jak najmniejszej przepuszczalności powietrza.

Dla umożliwienia oceny współczynnika przenikalności powietrza w oknach utworzono podział na 4 klasy szczelności. Im wyższa klasa tym większą szczelność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, okna powinny osiągać trzecią lub czwartą klasę przepuszczalności powietrza, uwzględniając jednocześnie wysokość budynku. Wyroby o klasie 1 lub 2 są niedopuszczalne w budownictwie.

3. Wodoszczelność

Wodoszczelność okien to istotny parametr, który zasługuje na uwagę podczas wyboru stolarki okiennej do domu czy mieszkania. Szczególnie istotny staje się w okresie jesieni, gdy opady deszczu i silny wiatr są częstym zjawiskiem. Brak odpowiedniej jakości okien lub ich nieprawidłowe zamontowanie może prowadzić do problemów z przeciekaniem. Norma PN EN 14351-1+A1:2010 klasyfikuje wodoszczelność okien, oferując 10 klas – od 1A do 9A, oraz specjalną klasę Exxxx, gdzie xxxx to wartość ciśnienia większa niż 600 Pa.

Klasa Wodoszczelności 9A

Ciśnienie badawcze: 600 Pa
Prędkość wiatru: 111,5 km/h

Klasa Wodoszczelności E750

Ciśnienie badawcze: 750 Pa
Prędkość wiatru: 124 km/h
Czas badania: 25 minut

Klasa Wodoszczelności E900

Ciśnienie badawcze: 900 Pa
Prędkość wiatru: 136,6 km/h

Klasa Wodoszczelności E1050

Ciśnienie badawcze: 1050 Pa
Prędkość wiatru: 147,6 km/h

Klasyfikacja ta dotyczy okien nieosłoniętych, czyli takich, które są bezpośrednio wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Warto zaznaczyć, że klasy 9A i Exxxx reprezentują najwyższe wartości odporności na ciśnienie, co sprawia, że są one określane jako wodoodporne. Dlatego też, wybierając okna, warto zwrócić uwagę na ich klasę wodoszczelności, zapewniając sobie ochronę przed opadami deszczu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Współczynnik izolacji akustycznej (RW)

Współczynnik izolacji akustycznej (RW) stanowi istotny element oceny zdolności okien do tłumienia hałasu. Mierzy on, ile decybeli hałasu zostaje zatrzymane przez okno. Im wyższa wartość RW tym lepsza izolacja akustyczna.

W przypadku lokalizacji mieszkania blisko ruchliwych ulic, lotnisk czy innych źródeł hałasu, warto zwrócić uwagę na wartość RW przy wyborze okien. Wysoka jakość okien objawia się wartością RW powyżej 30 dB. Warto jednak pamiętać, że poziom RW zależy nie tylko od jakości szyb, ale również od jakości ramy okiennej i technologii wykonania.

Należy zauważyć, że wartość RW może wpływać na koszty okien, gdzie z reguły wyższa wartość oznacza wyższą cenę. Niemniej jednak, inwestycja w okna o wysokim RW może być opłacalna, zwłaszcza w miejscach narażonych na intensywny hałas, poprawiając komfort mieszkańców i jakość życia.

Klasy bezpieczeństwa okien

Bezpieczeństwo w naszych domach powinno być priorytetem dla każdego z nas. Dlatego przy omawianiu parametrów okien nie sposób nie wspomnieć o klasach bezpieczeństwa, które są oceniane zgodnie z normą PN-EN 1627:2012.

RC1 N
RC2 N
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6

Co oznaczają te symbole? Jest to skala, która informuje nas o czasie, jaki jest potrzebny do sforsowania okna w przypadku próby włamania. Należy pamiętać, że zawsze odnosi się ona do całego okna, ponieważ nawet pancerna szyba nie spełni swojej funkcji jeśli reszta konstrukcji nie będzie stworzona z odpowiednich materiałów. Skala oceny obejmuje 6 stopni.  W budynkach mieszkalnych najczęściej spotykamy się z oknami o klasie bezpieczeństwa od RC1 do RC3, gdzie czas oporu może wynieść do pięciu minut. Produkty o klasie RC powyżej 3 są rzadkością. Wykonuje się je na specjalne zamówienie ze względu na wysokie koszty i korzysta się z nich w miejscach szczególnie narażonych na włamania. Warto podkreślić, że żadne okno nie jest nie do sforsowania. Wszystko zależy od czasu i umiejętności włamywacza. Wobec tego ważnym jest aby przy chęci zastosowania antywłamaniowych zabezpieczeń również zainstalować system alarmowy.

Zamów wycenę

Dane personalne
Dodatkowe inforamcje
Regulamin